אנשים
הייתם מאמינים עליהם?
הטייס עבר לחינוך, מלכת חיי הלילה נעשתה תרפיסטית, ולא תנחשו מה בחרה לעשות צעירה מבני ברק: הכירו ישראלים שפעלו בניגוד לציפיות והפליגו למחוזות מפתיעים