אדריכלות
אוצרות נעולים מחכים להיפתח מחדש
מבנים נטושים הם הזמנה לגילוי מסעיר של סיפורי חיים גועשים. אולי הייתם חלק מהם?
מיכאל יעקובסון, Xnet אדריכלות