לאשה
נבחרת השפיות של לאשה
 
צילום: עדי אורני
צילום: אלבום פרטי
צילום: עדו לביא
צילום: יעל אילן
צילום: אלבום פרטי
צילום: אלבום פרטי
צילום: אלבום פרטי
צילום: שירן כרמל
צילום: שרית גופן
צילום: אלבום פרטי