רחוב פרנקל, 4 במאי 2012

האמת, אף פעם לא באמת הבנתי איך במקלחת 90 אחוז מים הם רק מים, אבל כשיש להם קליפה ירוקה, לב אדום וקצת גרעינים הם אבטיח. אך לא אחקור במופלא ממני. ברור לי שיש זנים. עגול, מוארך, עם גרעינים, בלי גרעינים. יש קרטיב אבטיח, אני יודעת. יש אבטיח חצבה. השגחתי שירקנים מבליטים את העובדה הזו:

רחוב לוינסקי, 3 ביוני 2012

אבל מי חשב שיש יותר מזה?

רחוב ויטל, 2 באפריל 2013

רחוב פלורנטין, 24 במאי 2013

רחוב פרנקל, 17 במאי 2012

רחוב פלורנטין, 27 ביוני 2013

רחוב לוינסקי, 3 ביוני 2012

מי העלה בדעתו שאבטיח יכול לפרנס מהלכי הפשטה עיצוביים?

רחוב וולפסון, 25 באפריל 2012

רחוב בנבנישתי, 29 באפריל 2013

רמיזות מולטי דיסציפלינאריות:

רחוב וולפסון, 25 באפריל 2012

מגוון שימושים אלטרנטיביים:

רחוב מטלון, 30 באפריל 2012

רחוב לוינסקי, 25 במאי 2012

נכון, לא כולם נסחפים. ברחובות שלנו ניכרים עדיין סימניו של העולם הישן:

רחוב פלורנטין, 17 במאי 2012

וגם המסחרה השיווקית מקובלת:

רחוב פלורנטין, 10 במאי 2012

רחוב פלורנטין, 5 ביולי 2012

רחוב פלורנטין, 19 במרץ 2013

אך כל זה לא משנה את העובדה הפשוטה, החותכת, שבסוף כולם גומרים אותו דבר:

סמטת המסור, 20 במאי 2013

רק שאבטיחים, מתברר כעת, לא מתייאשים מזה:

רחוב פלורנטין, 27 במאי 2013

רק אומלל אחד חשב שהוא לבד בחושך:

רחוב פרנקל, 21 במאי 2013

אבל בבוקר הוא גילה שלא:

רחוב פלורנטין, 22 במאי 2013