ברקס למגדלי כיכר אתרים: ההחרגות מבוטלות, התוכנית תיבחן מחדש

בעקבות תחקיר Xnet: הוועדה לשמירת הסביבה החופית מתנגדת להגבהת המגדלים מ-25 ל-40 קומות. העירייה נשלחה להכין מסמך מדיניות לבנייה בחופים

איתי כ"ץ

|

20.02.19 | 17:33

כיכר אתרים. ''תוכנית מפורטת אשר תאזן את מכלול האינטרסים'', קבעה הוועדה ושלחה את עיריית ת''א-יפו לקו ההתחלה (צילום: מיכאל יעקובסון)
כיכר אתרים. ''תוכנית מפורטת אשר תאזן את מכלול האינטרסים'', קבעה הוועדה ושלחה את עיריית ת''א-יפו לקו ההתחלה (צילום: מיכאל יעקובסון)
ראש עיריית ת''א-יפו, רון חולדאי. מהלומה למי שהביע תמיכה גורפת בפרויקט (צילום: מיכאל יעקובסון)
ראש עיריית ת''א-יפו, רון חולדאי. מהלומה למי שהביע תמיכה גורפת בפרויקט (צילום: מיכאל יעקובסון)
לחצו לקריאת התחקיר ושורת הכתבות בערוץ האדריכלות, שהביאו לעצירת התוכנית
לחצו לקריאת התחקיר ושורת הכתבות בערוץ האדריכלות, שהביאו לעצירת התוכנית

הוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף), בראשות ראש מינהל התכנון דלית זילבר, החליטה היום (רביעי) לבלום את תוכנית המגדלים בכיכר אתרים בתל אביב, ולהחזירה לדיונים מחודשים בוועדה המקומית. זהו ניצחון, גם אם זמני, למתנגדי הפרויקט.

 

"תוכנית כיכר אתרים תקודם במוסדות התכנון, בתוכנית מפורטת אשר תאזן את מכלול האינטרסים", נמסר מהוועדה, בתום דיון פנימי שנערך בירושלים בדלתיים סגורות. כעת יצטרכו יזמי המגדלים ועיריית תל אביב-יפו להתניע את הפרויקט מהתחלה: בוועדה המקומית, בוועדה המחוזית ושוב בוולחו"ף.

 

תחקיר Xnet שהוביל להחלטה
  תחקיר Xnet שהוביל להחלטה

   

  בעקבות תחקיר ערוץ האדריכלות של Xnet על החרגת המתחם בניגוד לתוכנית המתאר של תל אביב, החליט בית המשפט המחוזי להביא את התוכנית לאישור מחודש בוועדת החופים הארצית. זאת, משום שהוועדה אישרה את התוכנית מבלי לדעת שהיא עברה שינויים מפליגים מאז: הגבהת המגדלים ב-15 קומות (מ-25 ל-40), הוספה של מגורים במגדלים (בניגוד למותר), והוספת אחוזי בנייה בצורה ניכרת. הוולחוף אישר בשעתו הרבה פחות: 25 קומות, מלונאות בלבד, ואחוזי בנייה נמוכים יותר – כפי שמותר בכל קו החוף של תל אביב.

   

  ראש מינהל התכנון, דלית זילבר, שהובילה את הדיונים (צילום: אוהד צויגנברג)
   ראש מינהל התכנון, דלית זילבר, שהובילה את הדיונים(צילום: אוהד צויגנברג)

    

   "הוועדה התרשמה, כי לא הוצגו בפני הוועדה נתונים מבוססים לשם החרגת כיכר אתרים מקו החוף העירוני בגובה וברח"ק", נמסר בהודעה. "עוד ביקשה הוועדה לברר מה היה השיקול בהחלטה להגביה את המבנים - תכנוני או כלכלי? בהתאם להחלטת החוקר, אשר אומצה על ידי הוועדה המחוזית, נראה כי השיקול הכלכלי של ישימות הבינוי במתחם היווה את התשתית להצדקת הגבהתם, וזאת בהתבסס על חוות דעת כלכלית מטעם היזמים (...)בהקשר זה, ציינה הועדה כי הסוגיה הכלכלית לא נבחנה בעת ההתנגדויות בוועדה המחוזית על ידי השמאי המחוזי וכי לא הוצגה בפני הוועדה המחוזית חוות דעת נוספת".

    

   ביקורת על היעדר המידע

    

   לפיכך, החליטה הוועדה להותיר את הפרויקט בתוכנית המופקדת, ולא לאשר את ההחרגות. "הוועדה סבורה, כי תכנית בעלת השפעה ציבורית רחבת היקף, הכוללת שינוי נקודתי ומהותי ביחס לכלל החזית העירונית הראשונה אל החוף ללא מסד נתונים מספק, ראוי שתקודם במסגרת הליך סטטוטורי מסודר, שייבחן תחילה על ידי הוועדה המקומית. ככל שהוועדה המקומית תחליט כי התכנון המוצע במתחם נדרש להעלות מעל 25 קומות ולהוסיף שימושים נוספים- הנושא ייבחן גם על ידי הוועדה המחוזית".

    

   ואולם, הוועדה הדגישה, כי היא אינה שוללת מראש בינוי מגדלים בהיקף גדול יותר מהקבוע במסגרת התוכנית המופקדת בתא/5000, ככל שהוועדה המקומית תהיה סבורה כי הדבר נדרש, וזאת בהתאם לעקרונות כפי שהותוו במסגרת החלטת הוועדה".

    

   עיריית תל אביב-יפו, שעד היום לא העמידה לרשות הוועדה והתושבים מסמך מדיניות חופי, כפי שהיא נדרשת לעשות, נדרשת כעת לעשות זאת באופן רשמי. מסמך המדיניות החופי ייתן מענה לנושאים, כגון: הבטחת תועלת הציבור והנאתו מהסביבה החופית, שמירה על ערכי טבע ונוף, הבטחת מבטים מהעיר לחוף ולים, שמירה על צירים ירוקים ורציפות לאורך החוף, ומתן עדיפות לשימוש קרקע לטובת הציבור בדגש על תכנון החזית העירונית. מסמך המדיניות החופי הוא שיקבע את הוראות בינוי ועיצוב המרחב החופי תוך ראייה תכנונית רחבה של החיבור בין העיר לחוף- בין השדרה, הכיכר והמרינה, ועד לים.

    

   "מוסדות התכנון יתנו דעתם לנושאים הבאים:

   1. העמדת המבנים באופן אשר ייתן מרווח רחב ככל הניתן לשמירה על מבטים מהעיר ומהשדרה אל החוף.

   2. המבנים יהיו בשטח מצומצם ככל הניתן לשמירה על מרבית שטח הכיכר פתוחה.

   3. הבטחת השימושים בכיכר לטובת הציבור בהתאם להיקף השטח הציבורי.

   4. בחינת חלופות למערכת התנועה המקומית ולמפלס הכביש (כולל משמעויות כלכליות לשינוי המפלס), הנגישות למלונות הסמוכים והעדפת תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים במרחב.

   5. בחינת המשמעות האקלימית לתוספת מגדלים בקרבה למבני המלונות הקיימים (רוחות והצללה)".

    

   ל-Xnet נודע כי הדיון הפנימי והסגור היה סוער, תוך חילוקי דעות חריפים בין נציגים בוועדה – כגון משרד התיירות שביקש לא להתערב במתווה הפרויקט, לעומת נציגי הגנת הסביבה והארגונים הירוקים שדרשו להתערב במתווה. בפני חברי הוועדה הוקראו מכתבים שנשלחו מהצדדים הנצים בסוגייה – היזמים, העירייה, התושבים ועוד.

    

   תגובות

    

   תגובת עיריית תל אביב-יפו: "העירייה תלמד את החלטת הולחו"ף לכשתתקבל בידה ותמשיך לפעול למציאת פתרון שישנה את המציאות המטרדית שיוצרת כיכר אתרים באופן שיפתח את המבט לים ואת הטיילת הרציפה לרווחת כלל הציבור".

    

   חברת מועצת העירייה ציפי ברנד, שהייתה הקול המתנגד הבולט לתוכנית בקדנציה הקודמת, מסרה בתגובה: "בזכות החלטת הוולחו"ף הובהרה התמונה התכנוני, ונשארה האפשרות לתקן ולשקם את כיכר אתרים. תוכנית המתאר כבר מאפשרת פיתוח על קו החוף, והיום נקבע שאין הצדקה לחרוג מהמותר, ואין הצדקה לחסום את קו החוף במגדלי מגורים לטייקונים בגובה 40 קומות".

    

   יעל דורי, ראש תחום תכנון ב"אדם טבע ודין", בירכה על החזרת התוכנית למתכונת הראשונית, "שאושרה טרם הטייתה לטובת היזמים ללא יכולת מעורבות ציבורית". דורי מדגישה את הצורך במסמך מדיניות למרחב החופי, לפני עריכת תוכנית לכיכר עצמה, "מה שמתבקש ברצועת החוף הכי עמוסה בארץ". עם זאת, היא מציינת כי "ההחלטה אינה מבטלת לחלוטין את החשיבה על מגדלים גבוהים או על מגורים. יש מקום לשינוי התפיסה לגבי הכיכר וסביבתה, כך שכולנו נוכל להינות באופן מקסימלי מהמרחב הציבורי. אני מקווה שיהיה הליך ראוי של שיתוף ציבור ובחינת חלופות, כך שהתוצאה תשרת את כולנו ולא רק בעלי עניין מעטים".

    

    

    

    
   הצג:
   אזהרה:
   פעולה זו תמחק את התגובה שהתחלת להקליד