מאת נעמה ריבה

תחקיר Xnet, שפורסם לפני שלושה חודשים, הראה כי במחלקה לאדריכלות ב"בצלאל" נהוג להעסיק קרובי משפחה ושותפים עסקיים כמרצים, למרות כללי העבודה באקדמיה שאוסרים על כך. כעת החליטה הנהלת "בצלאל" לעצור את התופעה: בשבוע שעבר הופץ מייל בקרב המרצים בכל מחלקות האקדמיה, שמזכיר להם כי הסכם העבודה אוסר זאת. עדיין לא ברור אם ההודעה הזו היא סנונית ראשונה לקראת פיטוריהם של אותם מרצים שעברו על הכללים, או בגדר תזכורת בלבד.

במייל שנשלח למאות המרצים נכתב, כי הסכם העבודה מגביל את העסקתם של קרובי משפחה ושותפים עסקיים, ולכן נדרשים המרצים למלא הצהרה על כל קרוב משפחה או שותף המועסק באקדמיה. קרוב משפחה הוא: בן/בת זוג, ידוע/ידועה בציבור, הורה, בן/בת כולל בן/בת מאומצים, אח/אחות וכן כל קשר משפחתי אחר (גם רחוק) ככל שקיים; שותף הוא אדם שמקיים קשר עסקי מתמשך ו/או שותפות עם אדם אחר ו/או שהם בעלי מניות באותה חברה פרטית ו/או נמנים על מנהליה.

הנוהל הזה מקובל גם באקדמיות אחרות בישראל, אלא ש"בצלאל" לא מילאה את כלליו ואיפשרה לגורמים שונים להביא את חבריהם, בני זוגם או ילדיהם לשמש כמרצים לצידם. ההצהרה שנשלחה כעת מטעם ההנהלה (ביוזמתה) מחייבת את כל המרצים למלא אותה, גם אם אינם נגועים בניגוד האינטרסים, ולהחזיר אותה לרכזת המנהלית של המחלקה שלהם. ואולם, ההצהרה לא נשלחה לאסיסטנטים, אף שלחלקם יש קשרי משפחה או קשר עסקי למורים שהביאו אותם לעבוד לצידם.

בצלאל עובר טלטלה בשנה האחרונה, לאחר שההנהלה ביקשה לפטר עשרות מרצים ואף לסגור את המחלקה הבינתחומית. בהמשך התפטרה-פוטרה הנשיאה, פרופ' אווה אילוז, ואז התפטרה גם המשנה לנשיאה, ד"ר טל בן צבי. בתוך כך התפרסמה ב-Xnet סדרת תחקירים על תשלום כפול לשני נשיאים במקביל (אילוז וצוקרמן, שקדם לה), קשיים בהשגת המימון לקמפוס החדש במגרש הרוסים, ומארג של קשרי משפחה ושותפים במחלקה לארכיטקטורה, כמו גם עימות קשה בין מרצים שעסק ביחסי מרצה-סטודנטית שהגיע לבית דין משמעתי פנימי. המבקרת הפנימית של "בצלאל" בודקת את המתרחש במחלקה, ומבקר המדינה מקיים בדיקה כללית על המתרחש באקדמיה הירושלמית.

הנשיא הזמני של בצלאל, פרופ' עדי שטרן, סירב להגיב לשאלות Xnet אם מתוכנן שינוי בצוות ההוראה בעקבות ההצהרות שייאספו, ומדוע האסיסטנטים אינם חלק מהמהלך. גם דוברת בצלאל סירבה להגיב, ומסרה: "האקדמיה בצלאל בוחרת שלא להגיב לענייני העסקה ונהלי עבודה פנימיים".