עידן קפון והחברה החדשה אושרת ביטון (צילום: רפי דלויה)

מירית וקנין והצמוד

מעיין פורטר והבן זוג

רגע ההכרזה

שגב, השורד האחרון, חוגג עם אורי הקטנה