Fool us בגרסה המקורית

(רעות מתתיהו-ארגון)

חמש שנים אחרי שאורי גלר חיפש ב"קשת" את היורש ומצא מכרה זהב רייטינגי, גם "רשת" המתחרה רוצה להקסים את הצופים. הזכיינית רכשה פורמט בשם "Fool Us" של חברת DCD הבריטית, בהגשתם של שני קוסמים בריטים Penn and Tellerוכעת מחפשת קוסמים שינחו את התוכנית, כשגם ייבוא של קוסם מחו"ל לא נפסל על הסף.

על פי הפורמט, מגיעים מתמודדים אל התוכנית ומנסים להמם את המגישים בקסמים חדשים, שאלה ינסו לפענח בעזרת הקהל באולפן.

הזוכה יצטרף לסיבוב ההופעות הבינלאומי של המגישים. את השידוך בין DCD לרשת עשתה הדס מוזס ליכטנשטיין, מנהלת הפיתוח העסקי הבינלאומי במחלקת התוכן של ADD, שרכשה את הפורמט בפסטיבל מיפ לפני כחצי שנה.

מרשת נמסר בתגובה: "אנחנו לא מגיבים על תוכניות בפיתוח".