האב הרוחני והגאה. אייל שני

מקום ראשון ושני. אליהב שאשון ואבי לוי

תודה על עונה מופלאה. כהן וחבר (צילום: רועי חביב)