פרויקט תיעודי מיוחד מלווה את תהליך הקמתו של המלון היוקרתי ביותר בישראל: וולדורף אסטוריה - ירושלים. בפרק זה נעקוב אחר עברו המרתק של הבניין שבו ייבנה המלון, תהליך העבודה, התהליך היצירתי, מלאכת השחזור והעיצוב היוקרתי.