ענת מאיר ומדריכות הכושר הנוספות מזמינות אותנו לאימון גופני, מול הטלויזיה, המתמקד בחיזוק חלק גוף עליון בעזרת גומיות כושר