השיפוצים בעיצומם, ומנהל הפרוייקט מכנס ישיבת חירום. ישנו פיגור רציני בלוח הזמנים בכל התחומים, והקודקודים מחליטים להעמיד אולטימטום בפני הקבלנים, אם לא יגבירו קצב ויוסיפו משמרות, הם יוחלפו בקבלנים אחרים. בינתיים ממשיכים האדריכלים בחיפושים קדחתניים עבור איבזור ועיצוב המלון, הם בוחרים תאורה ברוח שנות השלושים ומגיעים לביקורת אצל הנגר לבדיקת התקדמות העבודה. שף המלון יוצא לסיור קולינרי בו הוא טועם מאכלים שהיו נהוגים בשנות השלושים, כדי לאמץ אותם לתפריט אותו יערוך עבור המלון. דוד פתאל מגיע לסיור במלון ומכנס ישיבה מיוחדת של הקבלנים לבדיקת עמידה בלוחות הזמנים.