אייקונים במקום מילים: מקרא מפה להתמצאות על השטיח האדום

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*