(צילום: ביתמונה, נדב מן)

מאלבום הצילומים של אליעזר סקלרץ, חלוץ מגרמניה, מראשוני קיבוץ בית אלפא.