מאלבום התמונות של ד"ר רודי גולדשטיין, רופא שהגיע מגרמניה לארץ ישראל בשנות השלושים ושירת כרופא עד שנות השישים.

  (צילום: ביתמונה, נדב מן)

שלג בבית חולים עפולה, שנות ה-50