(צילום: ביתמונה, נדב מן)

אופנה במשפחה יהודית, סרביה, שנות השלושים