מיכאל יעקבסון

תחום השימור הוא נחלתם של בעלי עניין או אנשי מקצוע. המכללה האקדמית גליל מערבי מעניקה תואר ראשון (B.A) בשימור, וכעת מאפשרת לימודי תעודה בתחום. חשיבותם היא בכך שניתנת הזדמנות לקהל הלא מקצועי להיחשף להבטים השונים של שימור, ובכך להגביר את המודעות לנושא.

באוקטובר ייפתח במכללה קורס על שימור אתרי מורשת, זו הפעם השלישית, בשיתוף המועצה לשימור אתרים. הקורס מיועד לקהל הרחב, והוא דן בהבטים אדריכליים, הנדסיים, תיירותיים, חברתיים וכלכליים של השימור. בראשו עומד שמעון צפריר, מנהל תחום ארצי במועצה לשימור אתרי מורשת.

במשך 14 מפגשים (אחת לשבועיים בימי חמישי, החל מ-27 באוקטובר) יילמדו  אתרי מורשת בישראל, אדריכלות בארץ ישראל, תכנון ושימור, וכן הבטים חברתיים בשימור, באמצעות מקרה מבחן של אתרי המורשת בחיפה. לבד משיעורים פרונטאליים, יכלול הקורס שישה סיורים – בעכו, בצפת, בעמק יזרעאל ובחיפה.

צוות המרצים כולל את האדריכלים שמואל גרואג, פרדי כהנא, קרן מיטרני ואימר שוהם, וכן דמויות מרכזיות בתחום השימור בישראל כגון רן חדוותי, שמעון צפריר ותמר טוכלר. כעלה תאנה להבט הפלסטיני בתחום השימור הוזמן פרופ' ראסם ח'מאיסי, מהקולות הבולטים בנושא בין הערבים הישראלים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מרכז המידע במכללה האקדמית גליל מערבי או אל משרדי היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ בטלפונים: 04-9015261 או 04-9015273