ספר חדש על מעורבות הציבור בתכנון ובקבלת החלטות יצא בימים אלה לאור. פרופ' רחל אלתרמן וד"ר דפנה כרמון, מהמרכז לחקר העיר והאזור בטכניון, כתבו את הספר "התשמע קולי – הזכות להתנגד בפני מוסדות התכנון בחוק ובפועל", שמציע דיון בשלושה מישורים: תיאורטי-ביקורתי, משפטי, ועובדתי. הספר מתייחס הן להסדר המשפטי הקיים בחוק התכנון והבנייה, והן להסדר החדש המוצע ברפורמה לחוק. את הספר ניתן לרכוש ישירות כאן

עטיפת הספר החדש