הפעם "בוטיק הבית" עוסקת בחומרי גלם, או, כפי ששרית וינו-אלעד נוהגת לכנות אותם – "החומרים שמהם עשויה האהבה": בטון, טקסטיל, עור ועץ מלא.