ימים ספורים לפתיחת המלון והלחץ בשיאו. המלון אמנם מתחיל לקבל צורה, אך אין עדיין מים זורמים במלון, המטבח לא עובד, מצב הקומות בכי רע, ויש לא מעט בעיות שמאיימות על תאריך פתיחת המלון. בינתיים מתחילים עובדי המלון לקבל הדרכות – אנשי הקבלה לומדים את המערכת החדשה, ודיילי השירות לומדים את הצורה הראויה ללוות אורחים לחדרים. שרון מנכ"ל המלון מגלה שבקומות שלימות התקינו מנורות שלא על פי תו התקן הנהוג בישראל דבר שעלול לסכן אורחים וכעת צריך לפרקן ולהרכיבן מחדש, מעבר לכך הוא מדווח על עוד כ 160 בעיות שזקוקות לטיפול ואמורות להתאפס עד תאריך פתיחת המלון המתקרב. דוד פתאל מגיע לסיור והוא מאוד לא מרוצה ממצב הפינישים. האם השיפוצים יסתיימו בזמן? האם האורחים הראשונים יכנסו בזמן?