מנטה
צילום: שי יחזקאל
ZOOM IN: מאמני הכושר והתזונה שייקחו אתכם רחוק גם בימים המאתגרים
פרויקט מיוחד - מוגש מטעם המשתתפות