אנשים
שישה ימים ועשרה אנשים
שלושה צנחנים, שני משוררים, גנרל, חלל, צוערת, בת שכולה ומלכת יופי: הסיפורים האישיים שמאחורי מלחמת 1967, שפרצה השבוע לפני 53 שנה