אנשים
בגיל ובשמחה
הם עושים ספורט, מטיילים בעולם, לומדים, מבלים, כותבים, מתנדבים, אוהבים: עשרה ראיונות עם ישראלים מבוגרים, שהגיל בשבילם הוא רק מספר