אנשים
דרכם הארוכה והקשה למעלה
מהעוני, מהפריפריה, מהמצוקה, מהמלחמה, מהשואה: עשרה ראיונות עם ישראלים שהתחילו בנקודת זינוק נמוכה וטיפסו גבוה