אנשים
הנראים ואינם רואים
לפעמים האנשים הללו רואים טוב יותר מאלה שראייתם היא 6:6: מקבץ כתבות מיוחד לרגל Blind Day, יום הזדהות עם עיוורים ולקויי ראייה שחל ב-6.6