אנשים
חג החירות הפרטי שלי
הם השתחררו מהתמכרות, סיימו קשר מעיק, התפטרו ממקום עבודה לא מספק, התגברו על מכשול - ויצאו לחופשי. מעבדות לחירות, לא רק בהגדה של פסח: מקבץ כתבות מיוחד