אנשים
מי ידע שכך יהיה
החללים, הפצעים, המנהיגים, הזיכרונות, השירים, המחדל: 46 שנה למלחמת יום כיפור, ששמה קץ ליוהרה, לזחיחות ולאופוריה