אנשים
כנגד כל המגבלות
לכל אחד מהמרואיינים יש לקות או מגבלה שעשויות למנוע מהם פעילויות מסוימות, אבל הם מסרבים להיכנע להן. מקבץ מיוחד: ישראלים ששום דבר לא יעצור אותם