אנשים
הסיפורים שמאחורי שירי יום הזיכרון
"מה אברך", "החיטה צומחת שוב", "אחי הצעיר יהודה", "יורם", "קצר פה כל כך האביב", "ריבונו של עולם": מנגינות ומילים שמנציחות חללים