(צילום: ביתמונה, נדב מן)
נח נפתולסקי, מראשוני חצר כנרת