(צילום: ביתמונה, נדב מן)
אופנה במשפחה יהודית, סרביה, שנות השלושים