(צילום: ביתמונה, נדב מן)

שנות הארבעים, ירושלים, יום הולדת למלך אנגליה. הנציב העליון, לורד גורט, מקבל את נכבדי היישוב הבאים לברך את הממלכה.