תצלומים מארכיון הגימנסיה הרצליה, אוספי ביתמונה, נדב מן

תלמידי גימנסיה הרצליה בטיול במדבר יהודה ליד הרודיון (לפני מלחמת העולם הראשונה).