מאלבום משפחת וויץ, אוספי ביתמונה, נדב מן

טוביה וויץ היה איש חקלאות ומכונאי, שהדריך בשנות ה-50 קיבוצים צעירים במיכון חקלאי.