ידידי היקר מייקל הגיע לביקור מולדת והצטלמנו למזכרת :)