נתקלנו בדייגו בזמן הליכת בוקר בעין השלושה. הוא הגיע רכוב על הטרקטור הקטן שלו, שאל על הקראוון ואנחנו שאלנו עליו.

דייגו עובד בנוֹי וכמו שהוא אומר את העבודה שלו רואים. גם אם הוא עושה טוב וגם אם לא טוב. הוא עלה מארגנטינה בשנת 2001 ישר לפה, ולמרות שאוהב את הקיבוץ כמו שהוא (שיתופי, לא מופרט), הוא לא ימליץ לילדים שלו להישאר. שיחת בוקר על הדרך שמקפלת בתוכה את התפרקות האידיאולוגיה הקיבוצית. וזה לא האידיאולוגיה, זה האנשים.