BLAST– זהו שמה של עבודת הגמר של בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל, גיא משעלי. השם הזה אומר הכל, כי חומר הגלם העיקרי של משעלי בפרויקט שלו הוא לא אחר מאשר חומר נפץ. בתהליך (המתועד בווידאו למעלה) יצר משעלי גלילים ומלבנים מפח, שאותם רישת בחומר נפץ.

חיווט מדויק במקומות שונים אפשר לשלוט בגל ההדף וליצור מהצורות הראשוניות סדרה פיסולית של שרפרפים. "אני נותן לאנרגיה של הפיצוץ ליצור את האובייקט", אומר משעלי, "הטכניקה יוצרת אובייקטים שונים מאותה צורה ראשונית".

אל כלי העבודה הלא שגרתי הזה מתייחס משעלי כאל חומר גלם מקומי. "כמו שתעשיות מתפתחות באזורים שונים בעולם סביב מחצב או חומר גלם מקומי נפוץ, כך גם כאן", הוא אומר. "תחום החבלה בישראל כה נפוץ עד שהפך למעין 'חומר גלם' מקומי, שסביבו התפתחו תעשיות וידע רב".

  • חומרי גלם: פח, חומר נפץ
  • מנחה: טל גור

עוד בעבודות הבוגרים 2011:

פרטים על תערוכות הגמר - כאן