אייקונים במקום מילים: מקרא מפה להתמצאות על השטיח האדום

  

*   

*

*

 * 

*

*

*