עתודות הנפט בעולם מתדלדלות, ייצור אנרגיה מהנפט מחמם ומזהם את העולם, והביקוש למציאת מקורות לאנרגיה חלופית עולה.

בפרק זה,  גדי סוקניק לומד על ייצור אנרגיה באמצעות לחץ המצטבר במערכות צנרת מים, טורבינה המייצרת חשמל באמצעות הרוח, יתרונותיו הכלכליים והסביבתיים של גז טבעי והפקת דלק מצמחים ומצמיגים משומשים.

.