האב הרוחני והגאה. אייל שני

 

מקום ראשון ושני. אליהב שאשון ואבי לוי

 

תודה על עונה מופלאה. כהן וחבר  (צילום: רועי חביב)