הפרח זכה להנצחה בקשת הצבעים של האופנה, שם תמצאו צבע בשם כחול עולש. תפרחתו מורכבת מפרחים שכולם לשוניים בצבע תכלת, המתגוון באבקנים בצבע כחול כהה. עליו הצעירים טעימים בחורף ונלקטים למאכל, ולאחר מכן הופכים למרירים. במשנה (פסחים ב 6) נזכר העולש בין "ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח", היינו - לשמש כמרור בטקס החג. כמו כן, זרעונים קלויים משמשים להכנת תחליף או תוספת לקפה. מתי פורח? אפריל עד יוני. עוד על העולש המצוי